Ogłoszenie dla studentów!


Ogłoszenie dla studentów
Wydziału Medycznego UR

Decyzje stypendialne na semestr zimowy

w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Medycznym UR

(dotyczące stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, zapomóg)

będą wydawane w dniach:

•31 października br. w godz. 9.00 – 13.00

• 5-13 listopada br. w godzinach urzędowania dziekanatu

•7 listopada br. (ŚRODA) w godz. 9.00-12.00.

W dniach 15 i 16 listopada br. nie będzie możliwości odbioru decyzji.

Decyzję należy odbierać osobiście. 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej,
jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie
przyznania świadczenia pomocy materialnej.


 

Spotkanie przedstawicieli Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z przedstawicielami Xi’an Medical University, Chiny

W dniu 20.10.2018 odbyło spotkanie przedstawicieli Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
z przedstawicielami Xi’an Medical University, Chiny. Spotkanie odbyło się w ramach konferencji poświęconej współpracy uczelni polskich z uczelniami reprezentującymi prowincję Shaanxi, która jest uznawana za kolebkę cywilizacji chińskiej.W prowincji Shaanxi mieści się wiele uczelni wyższych odgrywających wiodącą rolę w chińskimi systemie edukacji i badań naukowych. Wydział Medyczny reprezentowali prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, Dziekan Wydziału Medycznego oraz dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof UR – Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych. W trakcie spotkanie prof. Mazur oraz przedstawiciele władz Xi’an Medical University podpisali memorandum dotyczące współpracy pomiędzy Wydziałem Medycznym UR a Xi’an Medical University. Przedstawiciele Xi’an Medical University wręczyli także dr hab. n. med. Jackowi Tabarkiewiczowi nominacje dyplom nominacji na honorowego profesora Xi’an Medical Universit.

 

Studenckie Koło Immunologiczne


Studenckie Koło Immunologiczne zostało powołane w kwietniu 2018 roku przy Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkami tego stowarzyszenia są studenci kierunku lekarskiego, a w chwili obecnej Koło liczy około 15 członków.

Opiekunem Naukowym SKI jest dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz prof. UR –Kierownik Zakładu Immunologii Człowieka, Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.

Studenckie Koło Immunologii zrzesza studentów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz są zainteresowani działaniem i zaburzeniami układu immunologicznego człowieka.

 

Głównymi celami działalności SKI jest:

  • pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu immunologii;
  • działalność badawcza na podstawie prac laboratoryjnych i analiz uzyskanych wyników;
  • działalność badawcza w oparciu o fachową literaturę i analizę uzyskanych wyników;
  • prezentacja uzyskanych danych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji;
  • przygotowanie studentów do publikowania prac naukowych w periodykach naukowych o tematyce medycznej
  • integracja środowiska studentów kierunków medycznych zainteresowanych immunologią.

 

Siedziba:

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
Ul. Warzywna 1A
Budynek G4
35-310 Rzeszów

 

UBEZPIECZENIE NNW

Studenci zainteresowani

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

w roku akademickim 2018/2019

proszeni są zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Medycznego

al. Kopisto 2a (pok. 17)

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 15.30

Wpłaty przyjmowane są do 15 listopada 2018 roku

 

                Składka ubezpieczenia wynosi – 39 zł.

 

UNIQA_NNW szkolne_UR_druk

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo, studenci I roku kierunku lekarskiego

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się w dniu

02 października 2018 o godz. 12.00 w Sali -104

budynku G4 (PRZYRODNICZO MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH, ul. Warzywna 1a).

Na spotkaniu m.in. zostaną rozdane Państwu umowy oraz legitymacje, przedstawimy podział na grupy oraz zapoznamy Państwa z harmonogramem zajęć.

Po spotkaniu organizacyjnym, zapraszamy Państwa o przejście do Sali -101 (Aula),

gdzie o godzinie 13.00 odbędzie się

uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Medycznego.