Na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego otwarto filię Głównej Biblioteki Lekarskiej. Są w niej nie tylko najnowsze wydawnictwa, ale także polskie i zagraniczne bazy danych z zakresu medycyny, farmacji i nauk biomedycznych. Bezpłatnie będzie z nich mógł korzystać każdy zainteresowany.

Rzeszowski oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej powstał w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Książek i czasopism na półkach nie ma dużo, ale olbrzymie są komputerowe bazy danych. Biblioteka powstała głównie z myślą o studentach Wydziału Medycznego i kierunków pokrewnych. A tych na Uniwersytecie i innych rzeszowskich uczelniach jest kilka.

Otwarcie oddziału Biblioteki Lekarskiej to kolejny ważny krok w rozwoju kierunku medycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. W uznaniu za zasługi były rektor Uniwersytetu, a obecnie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko, otrzymał Medal imienia prof. Stanisława Konopki – założyciela Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Rzeszowska filia Głównej Biblioteki Lekarskiej jest jedną z szesnastu w całym kraju. Korzystanie z jej zbiorów i komputerowych programów jest bezpłatne. Koordynatorem biblioteki ze strony GBL jest Pani mgr Elżbieta Zwolińska, a ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego koordynatorem biblioteki jest Pani mgr Bożena Kamińska.