Decyzje stypendialne na semestr letni


Ogłoszenie dla studentów

Wydziału Medycznego UR


 

Decyzje stypendialne na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

na Wydziale Medycznym UR

(dotyczące stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości)

będą wydawane w dniach:

  • 15 marca br. w godz. 11.00 – 15.00
  • 18-29 marca br. w godzinach urzędowania dziekanatu

Decyzję należy odebrać osobiście.

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej.


 

STYPENDIUM SOCJALNE – ogłoszenie!

 


Ogłoszenie dla

Studentów Wydziału Medycznego

ubiegających się o stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 1 maja 2018 r. (§ 28 ust. 1)

wypłaty stypendiów socjalnych i socjalnych
w zwiększonej wysokości będą realizowane
w kwietniu br. z wyrównaniem za miesiąc marzec
.

Termin składania podań o stypendium socjalne mija 5 marca 2019 r.


Ogłoszenie wyborcze

W dniu 25.02.2019 zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Wydziału Medycznego spośród studentów Wydziału Medycznego.

Wybory odbędą się o godz. 17.30 w Auli w budynku G4 przy ulicy Warzywna 1a.

Zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Medycznego uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej, Dr Grzegorz Magoń.

Ogłoszenie – Przerwa Świąteczna!


OGŁOSZENIE

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z PRZERWĄ ŚWIĄTECZNĄ

(§1 ZARZĄDZENIA NR 22/2018 REKTORA UR),

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE

W DNIACH 22 I 29 GRUDNIA 2018 R.

DZIEKANAT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁU MEDYCZNEGO

BĘDZIE NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy!


 

POMOC MATERIALNA!!!


OGŁOSZENIE!

WNIOSKI O PRZYZNANIE

POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE

STYPENDIUM SOCJALNEGO

(zarejestrowane wcześniej w Wirtualnej Uczelni UR)

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 (semestr letni)

NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO

Kopisto 2A, pokój nr 16

do dnia 31 stycznia 2019 r.


 

Spotkanie z przedstawicielami PKA

W imieniu Kolegium Dziekańskiego oraz Dyrekcji Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej zapraszamy wszystkich studentów kierunku lekarskiego na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Odbędzie się ono w dniu 7.12.2018 o godzinie 13:15 w budynku G4 (Warzywna 1a) sala -101.

Ubezpieczenie NNW


UBEZPIECZENIE NNW

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem

od następstw nieszczęśliwych wypadków

w roku akademickim 2018/2019, proszeni są zgłaszanie się do Dziekanatu Wydz. Medycznego al. Kopisto 2a (pok. 17)

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 13.00

Termin przyjmowania wpłat został wydłużony

do 14 grudnia 2018 roku

                Składka ubezpieczenia wynosi – 39 zł.