Spotkanie z przedstawicielami PKA

W imieniu Kolegium Dziekańskiego oraz Dyrekcji Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej zapraszamy wszystkich studentów kierunku lekarskiego na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Odbędzie się ono w dniu 7.12.2018 o godzinie 13:15 w budynku G4 (Warzywna 1a) sala -101.

Ubezpieczenie NNW


UBEZPIECZENIE NNW

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem

od następstw nieszczęśliwych wypadków

w roku akademickim 2018/2019, proszeni są zgłaszanie się do Dziekanatu Wydz. Medycznego al. Kopisto 2a (pok. 17)

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 13.00

Termin przyjmowania wpłat został wydłużony

do 14 grudnia 2018 roku

                Składka ubezpieczenia wynosi – 39 zł.


 

Projekt Wydziału Medycznego UR „KiDS and Diabetes in Schools” nagrodzony

Projekt Wydziału Medycznego UR „KiDS and Diabetes in Schools” został wybrany przez The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) zwycięzcą kategorii „Prevention & Awareness” w programie Health Collaboration Awards w 2018 roku.

Projekt Wydziału Medycznego UR „KiDS and Diabetes in Schools” został wybrany przez The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) został zwycięzcą kategorii „Prevention & Awareness” w programie Health Collaboration Awards w 2018 roku.

Projekt ten już w fazie ewaluacji online uzyskał bardzo wysoką ocenę, a zespół oceniający uznał projekt za najcenniejszą inicjatywę w swojej kategorii, ponieważ przynosi wyraźne korzyści społeczeństwu, a przede wszystkim dzieciom z cukrzycą, szczególnie wrażliwej grupie pacjentów. Trwałość, powtarzalność i zasięg to elementy, które wyróżniają ten projekt.

Członkowie jury określili, że jest to „silny, oddolny projekt, który nie tylko kształci szkoły, dzieci i rodziców na temat cukrzycy, ale także usuwa stygmatyzację związaną z życiem z chorobą. Szkolenie dla studentów było szczególnie innowacyjne, z wyraźną korzyścią dla pacjentów, ale także dla samych uczniów.”. W opinie jednego z członków zespołu oceniającego :” Kiedy byliśmy młodzi, większość z nas doświadczyła, w taki czy inny sposób, w jaki sposób szkoły mogą być trudnym i „niebezpiecznym” środowiskiem dla młodych pacjentów lub uczniów z niepełnosprawnością. Ten projekt dotyczy potrzeb informacyjnych zarówno nauczycieli, jak i uczniów, mających cukrzycę i potrzebujących opieki diabetologicznej. „

Informacja o projekcie zostanie umieszczona w Przewodniku na temat opieki zdrowotnej, ponadto Wydział Medyczny otrzyma 5 000 €.

Studenci I-go roku kierunku lekarskiego English Division z wizytą w Firmie SoftSystem w Rzeszowie

Studenci I-go roku kierunku lekarskiego English Division zostali zaproszeni na wykład dr. Justyny Surówki oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Michała Madery, w firmie SoftSystem w Rzeszowie. W ramach tej wizyty studenci mieli okazję zapoznać się z głównymi obszarami działalności firmy, które polegają na produkcji systemów informatycznych do obsługi laboratoriów medycznych w zakresie genetyki, farmakologii i radiologii.

 

First year students from the English Division of Medicine were invited to a lecture given by Dr. Justyna Surówka and the Director of Research and Development, Michał Madera, at the medical software company SoftSystem in Rzeszów. As part of their visit, students had the opportunity to familiarize themselves with the main areas of the company’s operations which consists of the production of genetic, pharmacological and radiological software information systems for the operation of medical laboratories.

Ogłoszenie dla studentów!


Ogłoszenie dla studentów
Wydziału Medycznego UR

Decyzje stypendialne na semestr zimowy

w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Medycznym UR

(dotyczące stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości,
specjalnego dla 
osób niepełnosprawnych, zapomóg)

będą wydawane w dniach:

•31 października br. w godz. 9.00 – 13.00

• 5-13 listopada br. w godzinach urzędowania dziekanatu

•7 listopada br. (ŚRODA) w godz. 9.00-12.00.

W dniach 15 i 16 listopada br. nie będzie możliwości odbioru decyzji.

Decyzję należy odbierać osobiście. 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej,
jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie
przyznania świadczenia pomocy materialnej.


 

Spotkanie przedstawicieli Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z przedstawicielami Xi’an Medical University, Chiny

W dniu 20.10.2018 odbyło spotkanie przedstawicieli Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
z przedstawicielami Xi’an Medical University, Chiny. Spotkanie odbyło się w ramach konferencji poświęconej współpracy uczelni polskich z uczelniami reprezentującymi prowincję Shaanxi, która jest uznawana za kolebkę cywilizacji chińskiej.W prowincji Shaanxi mieści się wiele uczelni wyższych odgrywających wiodącą rolę w chińskimi systemie edukacji i badań naukowych. Wydział Medyczny reprezentowali prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, Dziekan Wydziału Medycznego oraz dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof UR – Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych. W trakcie spotkanie prof. Mazur oraz przedstawiciele władz Xi’an Medical University podpisali memorandum dotyczące współpracy pomiędzy Wydziałem Medycznym UR a Xi’an Medical University. Przedstawiciele Xi’an Medical University wręczyli także dr hab. n. med. Jackowi Tabarkiewiczowi nominacje dyplom nominacji na honorowego profesora Xi’an Medical Universit.