Studenckie Koło Immunologiczne


Studenckie Koło Immunologiczne zostało powołane w kwietniu 2018 roku przy Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkami tego stowarzyszenia są studenci kierunku lekarskiego, a w chwili obecnej Koło liczy około 15 członków.

Opiekunem Naukowym SKI jest dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz prof. UR –Kierownik Zakładu Immunologii Człowieka, Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.

Studenckie Koło Immunologii zrzesza studentów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz są zainteresowani działaniem i zaburzeniami układu immunologicznego człowieka.

 

Głównymi celami działalności SKI jest:

  • pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu immunologii;
  • działalność badawcza na podstawie prac laboratoryjnych i analiz uzyskanych wyników;
  • działalność badawcza w oparciu o fachową literaturę i analizę uzyskanych wyników;
  • prezentacja uzyskanych danych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji;
  • przygotowanie studentów do publikowania prac naukowych w periodykach naukowych o tematyce medycznej
  • integracja środowiska studentów kierunków medycznych zainteresowanych immunologią.

 

Siedziba:

Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
Ul. Warzywna 1A
Budynek G4
35-310 Rzeszów

 

UBEZPIECZENIE NNW

Studenci zainteresowani

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

w roku akademickim 2018/2019

proszeni są zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Medycznego

al. Kopisto 2a (pok. 17)

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 15.30

Wpłaty przyjmowane są do 15 listopada 2018 roku

 

                Składka ubezpieczenia wynosi – 39 zł.

 

UNIQA_NNW szkolne_UR_druk

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo, studenci I roku kierunku lekarskiego

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się w dniu

02 października 2018 o godz. 12.00 w Sali -104

budynku G4 (PRZYRODNICZO MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH, ul. Warzywna 1a).

Na spotkaniu m.in. zostaną rozdane Państwu umowy oraz legitymacje, przedstawimy podział na grupy oraz zapoznamy Państwa z harmonogramem zajęć.

Po spotkaniu organizacyjnym, zapraszamy Państwa o przejście do Sali -101 (Aula),

gdzie o godzinie 13.00 odbędzie się

uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Medycznego.

I ROK LEKARSKI – OGŁOSZENIE

Spotkanie z pierwszym rokiem
2.10.2017 godz. 12.00, sala -104,-105 w budynku G4
PRZYRODNICZO MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH
Po spotkaniu, o godzinie 13.00
odbędzie się uroczysta
Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Medycznego
na którą serdecznie zapraszamy.

Polsko-Amerykańska współpraca i szkolenia ADI-R

Polsko-Amerykańska współpraca pomiędzy Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego a Department of Psychiatry, University of California, San Francisco (UCSF), STAR Center for ASD & NDDs UCSF, San Francisco, USA

W minionych dwóch tygodniach maja Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego gościł profesora Bryana King, kierownika Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (University of California, San Francisco UCSF) oraz UCSF Benioff Children’s Hospitals w San Francisco, USA, który jednocześnie jest współtwórcą nowych kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu w klasyfikacji DSM-5.

Wizyta prof. Kinga rozpoczęła cykl wspólnych wizyt oraz prac projektowych pomiędzy Pracownią Badań Zaburzeń Neurorozwojowych (kierownik dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz) a Wydziałem Psychiatrii UCSF w San Francisco, USA, które realizowane są w ramach grantu przyznanego Pracowni przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta (grant № P000698) w dziedzinie Ochrony Zdrowia dla projektu o tytule: „Symptomatologia autyzmu
u dziewcząt a ADOS-2”
 w ramach zarejestrowanego badania naukowego:

Wpływ rehabilitacji zaburzeń sensorycznych sfery dotyku na poziom endogennej oksytocyny (OT) w kontekście prezentowanych cech autystycznych oraz umiejętności komunikacyjno-społecznych u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – porównanie międzypłciowe”.

Prof. King i dr Rynkiewicz poprowadzili szereg wykładów w Rzeszowie i Gdańsku, które gromadziły rzesze słuchaczy. Wykłady skierowane były do lekarzy, psychologów, pedagogów, studentów medycyny i nauk pokrewnych oraz tych osób, których temat autyzmu (ASD) dotyczy najbardziej a mianowicie rodziców i samych także osób z ASD. Wykłady promowały dobre praktyki i standardy obowiązujące w szkoleniach ADOS-2 i ADI-R oraz w diagnozie i terapii autyzmu. Podczas wspólnej pracy prof. King i dr Rynkiewicz prowadzili także konsultacje pacjentów, analizę zebranego dotychczas materiału badawczego, odwiedzali ośrodki kliniczne i terapeutyczne, które współpracują w projekcie. Podczas wizyty prof. Kinga na UR odbyło się także szkolenie ADOS-2 prowadzone przez dr Rynkiewicz.

W ramach kolejnych działań i współpracy pomiędzy Wydziałem Medycznym UR a Wydziałem Psychiatrii UCSF w San Francisco, USA wspieranych przez Polsko-Amerykańską Fundację Fulbright w listopadzie 2018 roku odbędzie się na Wydziale Medycznym UR pierwsze
w Polsce oficjalne szkolenie ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) – zrewidowanej wersji wystandaryzowanego wywiadu klinicznego przeznaczonego do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmem u dzieci, adolescentów oraz osób dorosłych. ADI-R obok ADOS-2 należy do tzw. „złotego standardu” w procesie diagnozy autyzmu.

Szkolenie poprowadzi szkoleniowiec ADI-R, dr Somer Bishop z Child Psychiatry, University of California, San Francisco (UCSF), Department of Psychiatry, STAR Center for ASD & NDDs UCSF, San Francisco, USA. W pierwszym dniu szkolenia będzie mogło bezpłatnie wziąć udział 50 słuchaczy – uczestników. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie płynące z całej Polski tworzona jest aktualnie lista zgłoszeń uczestników wraz z listą rezerwową.

W ramach kolejnych wspólnych aktywności obu ośrodków naukowych w Rzeszowie i San Francisco, prof. Bryan King, dr Somer Bishop i dr Agnieszka Rynkiewicz przygotowują prezentacje wspólnej pracy na XXX Ogólnopolską Konferencję Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, II Międzynarodową Konferencję Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w listopadzie 2018 roku w Krakowie oraz na 27 Europejski Kongres Psychiatrii (EPA 2019) w Warszawie.

Więcej informacji:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/31559,polsko-amerykanska-wspolpraca-i-szkolenia-adi-r.html