Aktualności | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Polsko-Amerykańska współpraca i szkolenia ADI-R

Polsko-Amerykańska współpraca pomiędzy Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego a Department of Psychiatry, University of California, San Francisco (UCSF), STAR Center for ASD & NDDs UCSF, San Francisco, USA

W minionych dwóch tygodniach maja Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego gościł profesora Bryana King, kierownika Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco (University of California, San Francisco UCSF) oraz UCSF Benioff Children’s Hospitals w San Francisco, USA, który jednocześnie jest współtwórcą nowych kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu w klasyfikacji DSM-5.

Wizyta prof. Kinga rozpoczęła cykl wspólnych wizyt oraz prac projektowych pomiędzy Pracownią Badań Zaburzeń Neurorozwojowych (kierownik dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz) a Wydziałem Psychiatrii UCSF w San Francisco, USA, które realizowane są w ramach grantu przyznanego Pracowni przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta (grant № P000698) w dziedzinie Ochrony Zdrowia dla projektu o tytule: „Symptomatologia autyzmu
u dziewcząt a ADOS-2”
 w ramach zarejestrowanego badania naukowego:

Wpływ rehabilitacji zaburzeń sensorycznych sfery dotyku na poziom endogennej oksytocyny (OT) w kontekście prezentowanych cech autystycznych oraz umiejętności komunikacyjno-społecznych u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – porównanie międzypłciowe”.

Prof. King i dr Rynkiewicz poprowadzili szereg wykładów w Rzeszowie i Gdańsku, które gromadziły rzesze słuchaczy. Wykłady skierowane były do lekarzy, psychologów, pedagogów, studentów medycyny i nauk pokrewnych oraz tych osób, których temat autyzmu (ASD) dotyczy najbardziej a mianowicie rodziców i samych także osób z ASD. Wykłady promowały dobre praktyki i standardy obowiązujące w szkoleniach ADOS-2 i ADI-R oraz w diagnozie i terapii autyzmu. Podczas wspólnej pracy prof. King i dr Rynkiewicz prowadzili także konsultacje pacjentów, analizę zebranego dotychczas materiału badawczego, odwiedzali ośrodki kliniczne i terapeutyczne, które współpracują w projekcie. Podczas wizyty prof. Kinga na UR odbyło się także szkolenie ADOS-2 prowadzone przez dr Rynkiewicz.

W ramach kolejnych działań i współpracy pomiędzy Wydziałem Medycznym UR a Wydziałem Psychiatrii UCSF w San Francisco, USA wspieranych przez Polsko-Amerykańską Fundację Fulbright w listopadzie 2018 roku odbędzie się na Wydziale Medycznym UR pierwsze
w Polsce oficjalne szkolenie ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) – zrewidowanej wersji wystandaryzowanego wywiadu klinicznego przeznaczonego do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmem u dzieci, adolescentów oraz osób dorosłych. ADI-R obok ADOS-2 należy do tzw. „złotego standardu” w procesie diagnozy autyzmu.

Szkolenie poprowadzi szkoleniowiec ADI-R, dr Somer Bishop z Child Psychiatry, University of California, San Francisco (UCSF), Department of Psychiatry, STAR Center for ASD & NDDs UCSF, San Francisco, USA. W pierwszym dniu szkolenia będzie mogło bezpłatnie wziąć udział 50 słuchaczy – uczestników. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie płynące z całej Polski tworzona jest aktualnie lista zgłoszeń uczestników wraz z listą rezerwową.

W ramach kolejnych wspólnych aktywności obu ośrodków naukowych w Rzeszowie i San Francisco, prof. Bryan King, dr Somer Bishop i dr Agnieszka Rynkiewicz przygotowują prezentacje wspólnej pracy na XXX Ogólnopolską Konferencję Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, II Międzynarodową Konferencję Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w listopadzie 2018 roku w Krakowie oraz na 27 Europejski Kongres Psychiatrii (EPA 2019) w Warszawie.

Więcej informacji:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/31559,polsko-amerykanska-wspolpraca-i-szkolenia-adi-r.html

Informacja o dodatkowych dyżurach Biura Karier UR

W związku z podbijaniem kart obiegowych, Biuro Karier UR organizuje dodatkowe dyżury
przyjmowania studentów/absolwentów.
Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjmuje studentów i absolwentów od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz dodatkowo w soboty:

  • 19.05.2018 r. w godz. 8:00-12:00,
  • 26.05.2018 r. w godz. 8:00-12:00,
  • 02.06 2018 r. w godz. 8:00-12:00,
  • 09.06.2018 r. w godz. 8:00-12:00,
  • 16.06.2018 r. w godz. 8:00-12:00.

Wszystkie osoby nie mogące się stawić w Biurze Karier UR w celu podbicia karty obiegowej
w dni powszednie, zapraszamy podczas ww. dyżurów.
Przypominamy, iż przy składaniu karty obiegowej do podbicia, należy okazać legitymację
studencką lub dowód osobisty.

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na semestr zimowy 2018/19 na Wydziale Medycznym UR

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (w formie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych) na semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019 należy składać od 17 maja do 15 czerwca br. w Dziekanacie Spraw Socjalnych Wydziału Medycznego w pok. nr 16, al. Kopisto 2A, bud A2.

Dokumenty należy ułożyć w kolejności osób wpisanych we wniosku.

Uwaga!

Od 1 maja 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

 

Zrozumieć autyzm

Jak zbudować prawidłową relację lekarz-pacjent z osobą autystyczną podczas rutynowej wizyty lekarskiej? Jakie oczekiwania wobec lekarzy mają osoby z autyzmem? Czy diagnoza autyzmu oznacza wyrok dla dziecka? Jak wyglądają najnowocześniejsze standardy diagnozowania oraz terapii osób
z autyzmem? Jaki udział w terapii mają sami rodzice dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu?

Masz szansę poznać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące autyzmu od wybitnych specjalistów w tej dziedzinie!

W trakcie naszego spotkania spojrzymy na autyzm z kilku perspektyw – lekarzy, terapeutów, jak też
i osób ze stwierdzonym zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz rodziców autystycznych dzieci.

Poznasz „złote standardy” diagnostyki zaburzenia na świecie bezpośrednio od ich współtwórcy.

Z prelekcji Międzynarodowego certyfikowanego szkoleniowca ADOS-2 dowiesz się w jaki sposób najnowsze metody diagnostyki wprowadzane są na teren Polski.

 

Zrozumiesz potrzeby i rzeczywistość osób z autyzmem dzięki relacji aktywnej zawodowo, autystycznej matki dwóch autystycznych córek.

Szczegółowy program wydarzenia:

Prof . Bryan King
Diagnoza autyzmu i droga do kryteriów DSM-5 /wystąpienie tłumaczone symultanicznie/

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz
Tworzenie dobrych praktyk i standardów diagnozy autyzmu (ASD) w Polsce – rola

i miejsce narzędzi ADOS-2, ADI-R i SCQ w procesie diagnozy autyzmu

Mgr Agata Pieniążek

Rodzic a terapeuta – standardy terapii

Mgr Karolina Kalisz

Oczekiwania osób ze spektrum autyzmu i ich bliskich wobec lekarzy – sztuka dobrej współpracy

Wzrost świadomości społecznej oraz ciągłe udoskonalanie metod diagnostyki niewątpliwie zaowocują zwiększeniem liczby rozpoznanych zaburzeń, a co za tym idzie większym prawdopodobieństwem spotkania się z problemami osób autystycznych w przyszłości.

Nie przegap okazji na poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu!

 Przyjdź i ZROZUM AUTYZM!

Zrozumieć autyzm