English Division – spotkanie

Szanowni Państwo,

W związku z pracami podjętymi z organizacją English Division na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego uprzejmie zapraszam Państwa na spotkanie dotyczące prezentacji platform edukacyjnych dla nauczycieli akademickich pracujących w oddziałach anglojęzycznych w Polsce.

Na spotkaniu odbędzie się prezentacja podręczników i materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z opcją wypożyczenia poszczególnych egzemplarzy książek w celu opracowania wykazu literatury obowiązkowej i uzupełniającej dla studentów.

 

Spotkanie odbędzie się w dniach:

16-go stycznia  2018, główna prezentacja odbędzie się w godzinach od 12-stej do 15-stej  w Auli  -101 budynku G4. (ul. Warzywna 1a)

W przypadku trudności z przybyciem na ww. godziny będzie można spotkać się o godzinie :

10.00, 11.00, 15.00,16.00, 17.00,18.00  w Auli  -101w budynku G4. (ul. Warzywna 1a)

Spotkanie 16-stego stycznia dotyczyć będzie kierunku lekarskiego studiów medycyny według Programu Europejskiego.

 

17-go stycznia 2018, główna prezentacja odbędzie się w godzinach od 12-tej do 15-stej  w Sali -104/-105 budynku G4 (ul. Warzywna 1a)

W przypadku trudności z przybyciem na ww. godziny będzie można spotkać się o godzinie : 10.00, 11.00 w Auli  -101 budynku G4. (ul. Warzywna 1a)

Spotkanie 17-stego stycznia dotyczyć będzie kierunku lekarskiego studiów medycyny według Programu Zaawansowanego (przykładowo jest to system obowiązujący w USA i Kanadzie).

 

Obecność na obu spotkaniach jest obowiązkowa i będzie potwierdzana na liście obecności.

W mailu zwrotnym bardzo proszę o podanie godziny przybycia w poszczególnych dniach. Zgłoszenia należy przesyłać na : wmed@ur.edu.pl

Jeśli mają Państwo tematy lub pytania związane z tym seminarium, proszę przysłać zagadnienia na adres e-mail: daebisher@ur.edu.pl  (Dr. David Aebisher Pełnomocnik Dziekana Wydziału Medycznego ds. Utworzenia Oddziału Anglojęzycznego) .

Dziekan Wydziału Medycznego UR wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Artur Mazur – Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego został wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne.

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

OPUS dla dr hab. Doroty Bartusik-Aebisher

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy otrzymają niemal 430 mln zł na badania podstawowe.

W konkursie OPUS 13 nie było ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. W związku z tym spłynęło w nim aż 1831 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 479 projektów, których autorzy otrzymają łącznie prawie 390 mln zł. Wśród projektów wybranych jest

Projekt badawczy Pani Profesor : Nowy System Dostarczania leku-badania MRI

Ważnym aspektem medycyny molekularnej jest umiejętność nieinwazyjnego obrazowania wewnętrznej lokalizacji leków bez tła tkankowego. Chociaż istnieje wiele leków stosowanych w leczeniu raka piersi, ich skuteczność jest niewielka. Ponadto monitorowanie leków po podaniu leku jest ograniczone. Powodem tego jest brak identyfikacji wizualnej i charakterystyki strukturalnej na poziomie komórkowym. Dlatego potrzebne są nowe podejścia. W związku z tym proponujemy opracowanie przedklinicznego modelu dostarczania leków z użyciem znanego leku raka piersi, Trastuzumabu i wizualizację tego leku na poziomie komórkowym. Naszym celem jest dokładne przedstawienie i wewnętrzne monitorowanie Trastuzumabu w raku piersi z nadmiarem Her-2 przy użyciu trójwymiarowych modeli nowotworowych i 19F MRI. Trastuzumab będzie kowalencyjnie związany z fluorowanymi dendrymantami stosowanymi jako nośnik do podawania leku. Skuteczność nowego wiązania leku z receptorami Her-2 będzie mierzona przy użyciu 19F MRI. Ta technika pozwoli na wybiórcze obrazowanie receptorów, które dołączyły lek. Ze względu na różne środowiska  chemiczne, sygnał fluoru zmienia się dla fluoru, fluorowanego dendrymeru i koniugatów Trastuzumabu z fluorowanym dendrymerem przyłączonych do receptora Her-2. Eksperymenty z MRI będą przeprowadzane za pomocą konwencjonalnego skanera z polem 1.5 Tesla. Fluor został wybrany ze względu na bardzo niską i niemożliwa do zmierzenia naturalną zawartość w tkance żywej. Przewidujemy, że ta technika może być zastosowana do badania skuteczności innych przeciwciał, receptorów oraz może zostać przeniesiona do prób in vivo. W tym projekcie chcemy zrozumieć, jak niektóre komórki raka piersi mogą stać się oporne na Trastuzumab. Jeśli wyniki uzyskane w badaniach in vitro w hodowli komórek 3D będą zadowalające, należy zastosować nowe leki w modelach zwierzęcych in vivo. Ostatecznym celem jest opracowanie nowego koniugatu leku dającego możliwość monitorowania terapii u pacjentów.