Decyzje stypendialne na semestr letni | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

Decyzje stypendialne na semestr letni


Ogłoszenie dla studentów

Wydziału Medycznego UR


 

Decyzje stypendialne na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

na Wydziale Medycznym UR

(dotyczące stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości)

będą wydawane w dniach:

  • 15 marca br. w godz. 11.00 – 15.00
  • 18-29 marca br. w godzinach urzędowania dziekanatu

Decyzję należy odebrać osobiście.

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej.