Dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR został mianowany profesorem wizytującym w Fourth Hospital of Yulin, Yulin, Shaanxi Province, Chiny | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów