Dziekan Wydziału Medycznego UR wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Dziekan Wydziału Medycznego UR wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Artur Mazur – Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego został wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne.

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego