II termin zaliczenia z propedeutyki pediatrii | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

II termin zaliczenia z propedeutyki pediatrii

Informacja dla studentów III roku kierunku lekarskiego

II termin zaliczenia z propedeutyki pediatrii (zaliczenie ustne) odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. godz. 8.15 w sekretariacie Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 ul. Lwowska