Informacja w sprawie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na semestr zimowy 2018/19 na Wydziale Medycznym UR | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Informacja w sprawie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na semestr zimowy 2018/19 na Wydziale Medycznym UR

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (w formie stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych) na semestr zimowy
w roku akademickim 2018/2019 należy składać od 17 maja do 15 czerwca br. w Dziekanacie Spraw Socjalnych Wydziału Medycznego w pok. nr 16, al. Kopisto 2A, bud A2.

Dokumenty należy ułożyć w kolejności osób wpisanych we wniosku.

Uwaga!

Od 1 maja 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.