Badania naukowe | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

JEDNOSTKA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM


 

BADANIA NAUKOWE

Od roku 1980 prowadzone są badania naukowe nad efektami treningu uważności, a ich liczba rośnie wykładniczo:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mindfulness.

Badania wykazują, iż trening uważności rozwija psychoodporność i stabilność emocjonalną, zwiększa zaufanie do siebie i podnosi samoocenę, poprawia koncentrację i pamięć, podnosi odporność, pozwala radzić sobie z bezsennością i chronicznym bólem, obniża ciśnienie krwi, wspomaga leczenie wielu chorób, zmniejsza lęki, depresję i objawy zespołu stresu pourazowego, rozwija zdolność empatii, poprawia relacje z innymi.

 

Wybrane badania nad mindfulness

 •  Lazar, S., et al. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. NeuroReport, 16(17), 1893-1897.
 •  Lutz, A., et al. (2008). Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion Meditation: Effectsof Meditative Expertise. PLoS One, 3(3), 1-10.
 •  Davidson, R., et al. (2003). Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation. Psychosomatic Medicine, 65, 564-570.
 •  Tang, Y., et al. (2007). Short-term meditation training improves attention and self-regulation. PNAS, 104(43), 17152-17156.
 •  Carson, J., et al. (2004). Mindfulness-Based Relationship Enhancement. Behavior Therapy, 35, 471-494.
 •  Barnes, S., et al. (2007). The role of mindfulness in romantic relationship satisfaction and response to relationship stress. Journal of Marital and Family Therapy, 33(4), 482-500.
 •  Hutcherson, C., et al. (2008). Loving-Kindness Meditation Increases Social Connectedness. Emotion, 8(5), 720-724.
 •  Singh, N., et al. (2007). Mindful Parenting Decreases Aggression and Increases Social Behavior in Children with Developmental Disabiltiies. Behavior Modification, 31(6), 749-771.
 •  Singh, N., et al. (2006). Mindful Parenting Decreases Aggression, Noncompliance, and Self-Injury in Children with Autism. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 14(3), 169-177.
 •  Bögels, S., et al. (2008). Mindfulness Training for Adolescents with Externalizing Disorders and theirParents. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36, 193-209.
 •  Teasdale, J., et al. (2000). Prevention of Relapse/Recurrence in Major Depression by Mindfulness-BasedCognitive Therapy. Journal of Counseling and Clinical Psychology, 68(4), 615-623.
 •  Beddoe, A. & Murphy, S. (2004). Does Mindfulness Decrease Stress and Foster Empathy Among Nursing Students? Journal of Nursing Education, 43(7), 305-312.
 •  Shapiro, S., et al. (2005). Mindfulness-Based Stress Reduction for Health Care Professionals: Results from a Randomized Trial. International Journal of Stress Management, 12(2), 164-176.
 •  Semple, R., Reid, E., & Miller, L. (2005). Treating Anxiety with Mindfulness: An Open Trial of Mindfulness Training for Anxious Children. Journal of Cognitive Psychotherapy, 19(4), 379-392.

 

Wybrane badania nad współczuciem (compassion)

 • Jazaieri, H., Lee, I. A., McGonigal, K., Jinpa, T., Doty, J. R., Gross, J. J., & Goldin, P. (2015). A wandering mind is a less caring mind: Daily experience sampling during compassion meditation training. Journal of Positive Psychology. doi:10.1080/17439760.2015.1025418
 • Seppala, E. M., Hutcherson, C. A., Nguyen, D. T. H., Doty, J. R., & Gross, J. J. (2014). Loving-kindness meditation: A tool to improve healthcare provider compassion, resilience, and patient care. Journal of Compassionate Healthcare.doi:10.1186/s40639-014-0005-9
 • Ruchelli, G., Chapin, H., Darnall, B., Seppala, E., Doty, J., & Mackey, S. (2014). Compassion meditation training for people living with chronic pain and their significant others: a pilot study and mixed-methods analysis.The Journal of Pain, 15(4), S117. doi:10.1016/j.jpain.2014.01.479