Dr Agnieszka Banaś- Ząbczyk

JEDNOSTKA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM


  • Agnieszka Banaś – Ząbczyk
    Jestem kierownikiem Zakładu Biologii, w którym funkcjonuje Pracownia badań nad stresem / Mind-Body Medicine i Jednostka radzenia sobie ze stresem/ Mind-Body Medicine. Bardzo interesuję się psychobiologią. Jestem z wykształcenia biologiem medycznym, coachem, trenerem Sri Sri Yogi, obecnie w trakcie studiów podyplomowych czteroletnich z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na SWPS. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia.E-mail: agnieszkabanas@tlen.pl
    Tel. 785558321
    Tel. (+48) 17-8516805, Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, Warzywna 1a, bud G4, pokój 413
  • Agata Błaż
    Jestem nauczycielem MBSR (IMA Mindfulness-Based Approaches, Polski Instytut Mindfulness) i posiadam uprawnienia do prowadzenia treningów uważności w edukacji (program angielski Mindfulness in Schools Project: .b, paws b oraz amerykański Mindful Schools). Jestem w trakcie szkolenia nauczycielskiego Compassion w Mindfulness Association Poland oraz szkolenia Self-Reg w Mehrit Centre Canada. Więcej informacji na: www.mindfulness.rzeszow.pl oraz www.edulandia.com.pl

         E-mail: agata.blaz@gmail.com
Tel. 505029021
www.mindfulness.rzeszow.pl