Współpraca | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

JEDNOSTKA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM


WSPÓŁPRACA

• Prof. Sara Lazar, Harvard University
Rozwiązywanie problemów osób starszych, chorych na zespoły otępienne, w tym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów poprzez działania edukacyjne z zakresu rozpoznawania zespołów otępiennych, opieki i rehabilitacji osób chorych i starszych. (10-12 grudnia, 2015, Uniwersytet Rzeszowski; temat: „Medytacja i neuroplastyczność – potencjałmindfulness w leczeniu choroby Alzheimera”.)

Strona: http://scholar.harvard.edu/sara_lazar/home
Wykład: Prof. Sara Lazar: How Meditation Can Reshape Our Brains

Julia Wahl, dyrektor The Mind Institute, psychology kliniczny, doktorantka University of Derby
Strona: http://www.mindinstitute.com.pl

Artykuły:
http://juliawahl.natemat.pl/86881,epigenetyka-psychologia-medytacja
http://juliawahl.natemat.pl/188675,o-wspolczuciu-i-zyczliwosci

Ukończyła psychologię kliniczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Szkoliła się i szkoli w nurcie psychoterapii integracyjnej u Richarda Erskine’a, ucznia m.in. Fritza Perlsa. Superwizuje się m.in. u Christophera Germera (Harvard Medical School). Współorganizowała międzynarodowe konferencje (m.in. 1st Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness: Theory and Practice), współtwórca Polskiego Towarzystwa Mindfulness. Jest dyrektorem The Mind Institute(www.mindinstitute.com.pl), gdzie prowadzi 8-tygodniowe treningi uważności (Mindfulness) na bazie programu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) Stress Reduction Clinic University of Massachusetts Medical School oraz 8-tygodniowe treningi współczucia wobec siebie samego (Self-Compassion). Pracowała w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku (Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych). Interesuje się nurtem integracyjnym w psychoterapii, psychologią antenatalną/maternologią, zespołami uwarunkowymi kulturowo (ang. culture-bound syndromes), terapią Morita i Naikan, uważnością, współczuciem oraz możliwością łączenia wschodnich technik ze współczesną psychologią zachodu. Poza psychologią interesuje się lingwistyką, językami obcymi oraz poezją. Doktorantka University of Derby.