Badanie jakości kształcenia | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

BADANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKIM


Ogólne wyniki oceny prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich kierunku lekarskiego w roku 2015 / 2016

Zagadnienia podlegające ocenie:

 1. Życzliwe podejście do studentów.
 2. Wyjaśnienie wątpliwości/ niejasności pojawiających się w trakcie zajęć.
 3. Wpływ zajęć na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do końcowego zaliczenia przedmiotu.
 4. Rzetelne i sprawiedliwe ocenianie, zgodnie z podanymi wcześniej wymaganiami.
 5. Punktualność rozpoczynania zajęć.
 6. Prowadzenie zajęć w sposób umożliwiający zrozumienie materiału (dla Centrum Sportu i Rekreacji: Prowadzenie zajęć w sposób umożliwiający wykonywanie zadań ruchowych).
 7. Otwartość prowadzącego na pytania i dyskusje w trakcie zajęć.
 8. Merytoryczne przygotowanie do zajęć.
 9. Jasne określenie warunków zaliczenia przedmiotu.
 10. Inspirowanie studentów do samodzielnego myślenia (dla Centrum Sportu i Rekreacji: Inspirowanie studentów do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego).
 11. Dostępność prowadzącego dla studentów w godzinach dyżurów i konsultacji.

wykres_badanie-jakosci-ksztalcenia