Plan studiów cykl kształcenia 2015-2021 | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Cykl kształcenia 2015 – 2021


plan-studiów-2015-2021


 

Matryca efektów kształcenia na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego – Cykl kształcenia 2015 – 2021


matryca-ek-2015-2021


 

Baza przedmiotów dla kierunku lekarskiego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Cykl kształcenia 2015 – 2021

baza-przedmiotów-lekarski-2015-2021