Plan studiów cykl kształcenia 2016-2022 | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Cykl kształcenia 2016 – 2022 


plan-studiow-lekarski-2016-2022


 

Matryca efektów kształcenia na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego – Cykl kształcenia 2016 – 2022

Matryca EK UR 2016-2022


 

Baza przedmiotów dla kierunku lekarskiego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Cykl kształcenia 2016 – 2022

baza przedmiotów lekarski 2016-2022