Cykl kształcenia 2017-2023 | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne)
Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Cykl kształcenia 2017 – 2023


plan-studiów-lekarski-2017-2023


 

Matryca efektów kształcenia na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Cykl kształcenia 2017 – 2023


matryca-ek-2017-2023


 

Baza przedmiotów dla kierunku lekarskiego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
Cykl kształcenia 2017 – 2023


Baza przedmiotów lekarski cykl 2017-2023