Standardy kształcenia | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

STANDARDY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKIM WYDZIAŁU MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 

Zgodnie z Uchwałą numer 214/10/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 31 października 2013 r. w sprawie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, efekty kształcenia dla kierunku lekarskiego są zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. 2012 r. poz. 631).


Standard kształcenia kierunek lekarski- profil praktyczny


Standard kształcenia kierunek lekarski- profil ogólnoakademicki