Sylabusy 2016-2022 I ROK | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów