Sylabusy 2016-2022 V ROK | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Wydrukowane i zatwierdzone sylabusy przedmiotów są dostępne do wglądu
w sekretariacie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej UR