Sylabusy Cykl kształcenia 2015-2021 I ROK | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

Wydrukowane i zatwierdzone sylabusy przedmiotów są dostępne do wglądu
w sekretariacie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej UR