Sylabusy Cykl kształcenia 2015-2021 V ROK | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Wydrukowane i zatwierdzone sylabusy przedmiotów są dostępne do wglądu
w sekretariacie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej UR