Jednostka radzenia sobie ze stresem Mind-Body Medicine zaprasza na otwarte spotkanie ” Praktyka techniki relaksacyjnej /opartej na treningu autogennym Schulza (6.11.2017 g. 18:00-19:30) | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów