Kierunek Lekarski UR Rzeszów

STRUKTURA KATEDRY NAUK MORFOLOGICZNYCH


Kierownik katedry – Prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

Specjalista d/s inżynieryjno-technicznych – Mgr inż. Marek Biesiadecki

Samodzielny referent administracyjny – Mgr Anna Kamińska

Prosektor – Maciej Pasieka

 

1. Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka


ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz
 • dr n. med Anna Sęk-Mastej
 • dr n. med. Krzysztof Balawender
 • Agnieszka Cisek
 • Ewelina Cisek
 • Natalia Leksa
 • Artur Szymczak
 • Joanna Klęba

2. Zakład Histologii i Embriologii


 • Kierownik: dr hab.n. wet.  Agata Wawrzyniak, prof. UR
 • Lek. wet. Izabela Krawczyk-Marć – asystent

3. Zakład Patomorfologii


 • p.o. Kierownik: Dr n. med. Ewa Kaznowska
 • Lek. Anna Chlebuś – asystent
 • lek. Joanna Gustalik – asystent
 • Lek. Michał Osłuchowski – asystent

4. Zakład Medycyny Sądowej i Prawa Medycznego


 • Kierownik: dr n. med. Wojciech Kwietniewski
 • Maciej Kaniewski

 

Współpraca


 • Zakład Patomorfologii Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, Rzeszów Rycerska 2

 

Pracownia Tanatologii Sądowo-Lekarskiej z Laboratorium Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Badań Sądowo-Lekarskich

Pracownia Genetyki Sądowej