Kontakt Kierunek Lekarski Rzeszów

Instytut Nauk Medycznych

UNIWERSYTET RZESZOWSKI 

Adres:
al. Kopisto 2a, pok. 24a
35-359 Rzeszów
tel. (17) 872-11-45
e-mail: inm@ur.edu.pl

Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych:
Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Sekretariat:
Mgr Karina Ukraińska


 

 

KATEDRA NAUK MORFOLOGICZNYCH

Adres:
ul. Leszka Czarnego 4, pok.117
35-615 Rzeszów
tel.(17)851-89-01
e-mail: knm@ur.edu.pl

Kierownik Katedry Nauk Morfologicznych:
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz

Sekretariat:
Mgr Anna Kamińska