Możliwość ubiegania się o pomoc materialną | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów