Nowe Koło Naukowe Studentów | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Nowe Koło Naukowe Studentów

Informujemy, że dnia 23/11/2016 r. utworzone zostało Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe.

Członkami Koła są studenci kierunku lekarskiego Wydziału Medycznego, a także studenci studiujący na innych kierunkach Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W chwili obecnej Koło liczy 27 członków.

Opiekunem Koła jest dr hab. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR, Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych.

Szczegółowe informacje o Kole: Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe (ISKN)

Witryna na Facebook’u: https://web.facebook.com/Interdyscyplinarne-Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-1142377215876395/