Dyrektor PMCBI dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR

DYREKCJA PRZYRODNICZO-MEDYCZNEGO CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH


 

Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych
Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR