PMCBI laboratoria

LABORTORIA PRZYRODNICZO-MEDYCZNEGO CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH


 1. Laboratorium innowacyjnych badań układów krążenia i oddechowego
 2. Laboratorium czynników fizykalnych w rehabilitacji
 3. Laboratorium nowoczesnych metod klinimetrycznych i planowania rehabilitacji
 4. Laboratorium patofizjologii narządu ruchu człowieka
 5. Laboratorium metod wspomagania funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 6. Laboratorium innowacyjnych metod antropometrycznych
 7. Laboratorium gerontoprofilaktyki
 8. Laboratorium badań ośrodkowego układu nerwowego i kręgosłupa
 9. Laboratorium procesów metabolicznych, zaburzeń i modeli rozwoju organizmu dziecięcego
 10. Laboratorium innowacyjnych metod biologicznego sprzężenia zwrotnego
 11. Laboratorium badań innowacyjnych w pielęgniarstwie
 12. Laboratorium badań innowacyjnych w opiece położniczej
 13. Laboratorium badań innowacyjnych w ratownictwie
 14. Laboratorium badań innowacyjnych w zdrowiu publicznym
 15. Laboratorium badań innowacyjnych w dietetyce
 16. Laboratorium biologii molekularnej
 17. Laboratorium przetwarzania danych