PMCBI Kontakt

PRZYRODNICZO-MEDYCZNE CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH


bud. G4, p. 023

ul. Warzywna 1a, 35-310 Rzeszów

nr tel. 17 851 68 25


E-mail: pmcbi-sekretariat@ur.edu.pl