PMCBI Rada Naukowa

RADA NAUKOWA PRZYRODNICZO-MEDYCZNEGO CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH


 

Zagraniczni eksperci zewnętrzni

 

Samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Medycznego UR

  • Prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał – Kolarz
  • Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz
  • Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR
  • Dr hab. n. med. Artur Mazur, prof. UR
  • Dr hab. n. med. Grzegorz Raba, prof. UR
  • Prof. dr hab. n. med. Halina Bartusik – Psujek