POMOC MATERIALNA!!! | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

POMOC MATERIALNA!!!


OGŁOSZENIE!

WNIOSKI O PRZYZNANIE

POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE

STYPENDIUM SOCJALNEGO

(zarejestrowane wcześniej w Wirtualnej Uczelni UR)

NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 (semestr letni)

NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO

Kopisto 2A, pokój nr 16

do dnia 31 stycznia 2019 r.