Porozumienie z Główną Biblioteką Lekarską | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Porozumienie z Główną Biblioteką Lekarską

Informujemy, że w grudniu 2016 roku zostało podpisane porozumienie w zakresie korzystania przez Wydział Medyczny UR z zasobów GBL.

GBL zapewni bezpłatny dostęp studentom, doktorom oraz pracownikom Wydziału Medycznego UR do wszelkich baz danych, którymi dysponuje GBL. Placówka GBL będzie miała swoje miejsce (trwają przygotowania) w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych. O dalszych losach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Poniżej link do Głównej Biblioteki Lekarskiej:

www.gbl.waw.pl