Propedeutyka pediatria | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Propedeutyka pediatria

Przedstawiamy szczegółowy wykaz tematów poruszanych na zajęciach z propedeutyki pediatrii- aktualizacja w dniu 09.11.2017.

Ćwiczenia propedeutyka pediatrii 2017-2018 

Rozkład zajęć propedeutyka pediatrii 2017-2018

Seminaria propedeutyka pediatrii 2017-2018

Wykłady propedeutyka pediatrii 2017-2018

Wykłady propedeutyka pediatrii  semestr zimowy 2017-2018- szczegółowy plan

Kontakt do koordynatora przedmiotu: dr n. med. Radosław Chaber e-mail: rchaber@ur.edu.pl