Kierunek Lekarski UR Rzeszów

INSTYTUT NAUK MEDYCZNYCH


Mgr Karina Ukraińska

ul.Kopisto 2a

35-959 Rzeszów

tel. (17) 872-11-45

e-mail: inm@ur.edu.pl