I rok | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić harmonogram.

Aktualizacje harmonogramów zajęć dokonywane są na bieżąco.


Harmonogram zajęć, semestr letni 2018_19

Harmonogram I rok- tryb stacjonarni i niestacjonarny