I rok | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić harmonogram.

Aktualizacje harmonogramów zajęć dokonywane są na bieżąco.


Harmonogram I rok_Pl_2019-2020


Lista studentów kierunku lekarskiego I rok S+N


W dniu 7.10.2019 wykłady z „Socjologi medycyny” nie odbędą się.


Zajęcia z przedmiotu „Informatyka i biostatystyka” z dr Krzysztofem Gargasz rozpoczynają się od 9.10.2019.


„Harmonogram może zostać zmieniony w celu uwzględnienia rezultatów niezakończonej sesji egzaminacyjnej, korzystania studentów z prawa do zmiany formy studiów lub przenoszenia się studentów między uczelniami i innych niezależnych od uczelni zdarzeń”.