II rok | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić harmonogram.

Aktualizacje harmonogramów zajęć dokonywane są na bieżąco.


Harmonogram zajęć, tryb stacjonarny, semestr zimowy 2018/2019


tryb stacjonarny 20182019


Harmonogram zajęć, tryb niestacjonarny, semestr zimowy 2018/2019


tryb niestacjonarny 20182019