II rok | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski


Harmonogram zajęć – semestr zimowy 2019/2020

harmonogram II rok kierunek lekarski – semestr zimowy 2019-2020 (2)

 


„Harmonogram może zostać zmieniony w celu uwzględnienia rezultatów niezakończonej sesji egzaminacyjnej, korzystania studentów z prawa do zmiany formy studiów lub przenoszenia się studentów między uczelniami i innych niezależnych od uczelni zdarzeń”.