II rok | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski


Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić harmonogram.

Aktualizacje harmonogramów zajęć dokonywane są na bieżąco.


 2 ROK KIERUNEK LEKARSKI HARMONOGAM SEMESTR LETNI 2019 2020 


„Harmonogram może zostać zmieniony w celu uwzględnienia rezultatów niezakończonej sesji egzaminacyjnej, korzystania studentów z prawa do zmiany formy studiów lub przenoszenia się studentów między uczelniami i innych niezależnych od uczelni zdarzeń”.