II rok | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić harmonogram.

Aktualizacje harmonogramów zajęć dokonywane są na bieżąco.


Harmonogram zajęć, tryb stacjonarny, semestr letni 2018/2019


Harmonogram stacjonarny – letni 2018-2019

Szczegółowa rozpiska zajęć z immunologii ogólnej


Harmonogram zajęć, tryb niestacjonarny, semestr letni 2018/2019


Harmonogram niestacjonarny – letni 2018-2019

Szczegółowa rozpiska zajęć z immunologii ogólnej