III ROK | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

 


Harmonogram zajęć, semestr zimowy 2019/2020


harmonogram III rok lekarskiego zimowy 2019.10.11


ćwiczenia-sem-wykłady prop. pediatrii 2019 semestr I


UWAGA:  ćwiczenia kliniczne z przedmiotu Propedautyka chorób narządu żucia są zawieszone do odwołania. 


„Harmonogram może zostać zmieniony w celu uwzględnienia rezultatów niezakończonej sesji egzaminacyjnej, korzystania studentów z prawa do zmiany formy studiów lub przenoszenia się studentów między uczelniami i innych niezależnych od uczelni zdarzeń”.