III ROK | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów