V rok | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski


Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić harmonogram.

Aktualizacje harmonogramów zajęć dokonywane są na bieżąco.


5 rok KIERUNEK LEKARSKI HARMONOGRAM SEMESTR LETNI 2029-2020 – 20.02.2020


chirurgia klatki piersiowej V rok informacje i zagadnienia na seminaria kliniczne i ćwiczenia kliniczne


chirurgia dziecięca V rok zagadnienia na ćwiczenia kliniczne


„Harmonogram może zostać zmieniony w celu uwzględnienia rezultatów niezakończonej sesji egzaminacyjnej, korzystania studentów z prawa do zmiany formy studiów lub przenoszenia się studentów między uczelniami i innych niezależnych od uczelni zdarzeń”.