opiekunowie roku – III rok | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Dr hab. n. med. Agnieszka Banaś – Ząbczyk

  • Prowadzony przedmiot fakultatywny: Techniki relaksacyjne oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
  • Prowadzony przedmiot: Biologia molekularna
  • Zainteresowania naukowe: biologia komórki, wpływ pola elektromagnetycznego na biologię komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej, techniki relaksacyjne, mindfulness, coaching
  • Kierownik Zakładu Biologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

 

Kontakt:
Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych
Budynek G4, pokój 413
(17) 851-68-05
agnieszkabanas@tlen.pl