Studenckie Koło Naukowe Elektrofizjologii | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE ELEKTROFIZJOLOGII


Studenckie Koło Naukowe Elektrofizjologii zostało utworzone przy Katedrze Fizjologii
i Patofizjologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członkami Koła są studenci kierunku lekarskiego Wydziału Medycznego. W chwili obecnej Koło zrzesza 16 członków.

Opiekunami naukowymi SKNE są mgr Patrycja Zagata – Leśnicka oraz prof. dr hab. med. Piotr Thor.

Celem działalności Koła jest

  • Pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu funkcji organizmu człowieka na tle:
    – fizjologicznym,
    – patofizjologicznym,
  • Przygotowanie studentów do prezentacji zebranych wyników i danych klinicznych na zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych;
  • Prowadzenie działalności badawczej w oparciu o prace laboratoryjne i analizy uzyskanych wyników;
  • Przygotowanie studentów do publikowania prac naukowych w literaturze medycznej;
  • Prowadzenie działalności badawczej w oparciu o literaturę i analizy uzyskanych wyników;
  • Pogłębianie wiedzy i zainteresowań z zakresu fizjologii i patofizjologii człowieka;

Siedziba

Katedra Fizjologii i Patofizjologii
Kopisto 2a
35-359 Rzeszów


Dokumenty do pobrania

SKNE-cele

SKNE-regulamin

SKNE-statut