Kierunek Lekarski UR Rzeszów

 

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

 

Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał – Kolarz

Zastępca Dyrektora: dr n. biol. Dorota Bądziul

Zastępca Dyrektora: dr n. farm. Rafał Podgórski

Sekretariat: mgr Karina Ukraińska

Dorota Wydro -Kizowska

mgr Marcin Kućma

 

Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Marek Cieśla

 

ZAKŁAD BIOCHEMII I CHEMII OGÓLNEJ

 • Kierownika: Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik -Aebisher, prof. UR
 • dr hab. inż. Stanisław Wołowiec
 • dr Sabina Galiniak
 • dr n. farm. Tomasz Kubrak
 • dr n. farm. Rafał Podgórski
 • dr n. med. Krzysztof Tutaj
 • Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr inż. Małgorzata Malinga – Drozd

 

ZAKŁAD FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA

 

 • Kierownik: dr hab. n.med. Maciej Machaczka, prof. UR
 • Sekretariat: mgr Karolina Mróz
 • dr n.med. Magdalena Sowa – Kućma
 • dr n. med. Marta Rachel
 • med. Agata Stepek
 • dr n. biol. Marta Kopańska
 • mgr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik
 • dr inż. Monika Stompor
 • dr n.med. Agnieszka Gala –Błądzińska
 • dr n.med. Łukasz Błażowski
 • med. Paweł Wisz

 

PRACOWNIA INFORMATYKI I BIOSTATYSTYKI

 • Kierownik: dr Julian Skrzypiec
 • dr Bernard Sozański
 • dr Krzysztof Gargasz

 

ZAKŁAD FOTOMEDYCYNY I CHEMII FIZYCZNEJ

 • Kierownik: Dr hab. n.med. David Aebisher, prof. UR
 • Mgr inż. Łukasz Ożóg

 

ZAKŁAD GENETYKI OGÓLNEJ

 • Kierownik: dr hab. n. med. Izabela Zawlik, prof. UR

 

ZAKŁAD GENETYKI KLINICZNEJ

 • Kierownik: dr n. med. Antoni Pyrkosz
 • dr hab. n. med. Akopyan Hayane

 

współpraca

 • Poradnia Genetyki ZOZ nr 1 w Rzeszowie

 

ZAKŁAD IMMUNOLOGII CZŁOWIEKA

 • Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz, prof. UR
 • dr Małgorzata Huflejt
 • dr Oleksandr Korchynskyy
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni: mgr Aleksandra Maziarz,

mgr inż. Justyna Czarnik – Kwaśniak

 

ZAKŁAD BIOLOGII

PRACOWNIA BIOLOGII KOMÓREK MACIERZYSTYCH

PRACOWNIA BADAŃ NAD STRESEM  Mind – Body Medicine

 PRACOWNIA BIOLOGII MOLEKULARNEJ

 • p.o. Kierownika: dr n. biol. Dorota Bądziul
 • dr hab. n. med. Agnieszka Banaś-Ząbczyk, prof. UR
 • dr n. med. Aleksander Myszka
 • Pracownik inżynieryjno-techniczny: mgr Barbara Pikuła/ zastępstwo mgr inż. Anna Trzyna

 

 

 ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka
 • dr n. farm. Karol Wróblewski
 • mgr farm. Patrycjusz Kołodziejczyk

 

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII

 • Kierownik: dr hab. n. med. Edyta Podsiadły, prof. UR
 • Sekretariat: mgr Karolina Mróz
 • dr Krzysztof Golec
 • mgr Beata Malec
 • dr n. biol. Mariusz Worek

 

współpraca

 • Kliniczny Zakład Mikrobiologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

PRACOWNIA SOCJOLOGII MEDYCYNY

 • Kierownik: dr n. społ. Małgorzata Nagórska

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII LEKARSKIEJ

 • Kierownik: dr n. hum. Rafał Sztembis
 • dr n. med. Beata Wisz
 • mgr Małgorzata Wąsacz

 

PRACOWNIA BADAŃ ZABURZEŃ NEUROROZWOJOWYCH

 • Kierownik: dr n.med. Agnieszka Rynkiewicz

 

PRACOWNIA ETYKI LEKARSKIEJ I BIOETYKI

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski

 

PRACOWNIA HISTORII MEDYCYNY

 • Kierownik: dr Sławomir Jandziś

 

KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 • Kierownik: dr hab. n.med. Rafał Filip, prof. UR
 • dr hab. n. med. Wojciech Wąsek, prof. UR
 • dr n. med. Maria Nowak
 • dr n. med. Bogdan Kolarz
 • dr n.med. Piotr Dąbrowski

 

współpraca

 • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Kierownik: dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski, prof. UR

 • Klinika Hematologii wraz z Pracownią Profilaktyki Chorób Nowotworowych i Propedeutyki Chorób Rzadkich Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Klinika Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Klinika Reumatologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, prof. UR

 • Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie
 • Klinika Gastroenterologii i Centralna Pracownia Endoskopii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kierownik: dr hab. n. med. Rafał Filip, prof. UR

 • Klinika Pulmonologii i Chemioterapii, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
 • Klinika Pulmonologii i Chorób Alergicznych Układu Oddechowego, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
 • Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
 • Centralna Pracownia Endoskopowa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Oddział Geriatryczny, Centrum Medyczne w Łańcucie
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sokrates z siedzibą w Rzeszowie

 

KATEDRA PEDIATRII

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Artur Mazur
 • dr hab. n. med. Bartosz Korczowski
 • dr med. Mariusz Ostański
 • dr hab. n. med. Jan Józefczuk

 

współpraca

 • I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kierownik: dr hab. n. med. Bartosz Korczowski, prof. UR

 • II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

 • Klinika Neurologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej   w Rzeszowie
 • Klinika Onkohematologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z pracownią badań nowotworów wieku dziecięcego.
 • Kliniczny Oddział Pediatrii i Pulmonologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II
 • w Rzeszowie
 • Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Klinika Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

ZAKŁAD DERMATOLOGII

 • Kierownik: dr hab. n. med. Adam Reich
 • dr n. med. Justyna Szczęch
 • Dominik Samotij

 

współpraca

 • Klinika Dermatologii Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Adam Reich

 

ZAKŁAD CHORÓB ZAKAŹNYCH

 • Kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Cieśla, prof. UR
 • dr n. med. Jerzy Sieklucki
 • dr n. med. Robert Pleśniak

 

współpraca

 • Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z pododdziałem Hepatologicznym, Centrum Medyczne w Łańcucie

Kierownik: dr hab. n.med. Andrzej Cieśla, prof. UR

 

ZAKŁAD CHIRURGII GŁOWY I SZYI  ORAZ CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA

 • Kierownik: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR

 

współpraca

 • Klinika Chirurgii Szczękowo -Twarzowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Kierownik: dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR

 

ZAKŁAD OTOLARYNGOLOGII

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski
 • dr n. med. Sławomir Łukasik
 • dr n. med. Wojciech  Domka

 

współpraca

 • Klinika Otorynolaryngologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

 

PRACOWNIA RADIOLOGII, DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I MEDYCYNY NUKLEARNEJ

 • Kierownik: dr n.med. Wiesław Guz

 

współpraca

 • Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im.
  Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowe, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Zakład Medycyny Nuklearnej, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

 

PRACOWNIA HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

 • Kierownik: dr n. rol. Adam Sidor
 • Dr Sylwia Chmiel-Szajner

 

ZAKŁAD ONKOLOGII KLINICZNEJ

współpraca

 • Klinika Onkologii Klinicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Kierownik: dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek-Borowska, prof. UR

 • Klinika Radioterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Zakład Radioterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Zakład Brachyterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

 

ZAKŁAD NEUROLOGII

 • Kierownik: dr hab. n. med. Halina Bartosik – Psujek
 • med. Marcin Wiącek

współpraca

 • Klinika Neurologii z Poddziałem Leczenia Udaru Mózgu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik – Psujek

 • Klinika Neurologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

 

ZAKŁAD PSYCHIATRII

współpraca

 • Kliniczny Oddział Psychiatryczny Dzienny Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Klinika Psychiatrii Ogólnej Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im F. Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Centrum Medyczne sp. z o.o. Łańcut

 

ZAKŁAD REHABILITACJI

współpraca

 • Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
 • Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla dzieci i Młodzieży Św. Jana Pawła II

 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

współpraca

 • Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Chopina w Rzeszowie

 

ZAKŁAD ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

 • med. Andrzej Włodyka

współpraca

 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Chopina w Rzeszowie
 • Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

KATEDRA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Kierownik: prof. dr hab. n.med. Dorota Darmochwał – Kolarz

współpraca

 • Klinika Ginekologii i Położnictwa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Klinika Ginekologii i Położnictwa, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kierownik: prof. dr hab. n.med. Dorota Darmochwał – Kolarz

 • Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie

 

ZAKŁAD CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Widenka

Dr n.med. Maciej Kolowca

współpraca

 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie

 

ZAKŁAD CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

współpraca

 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z Blokiem Operacyjnym, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

 

ZAKŁAD CHIRURGII DZIECIĘCEJ

współpraca

 • Klinika Chirurgii Dziecięcej z pododdziałem Urologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

ZAKŁAD UROLOGII I UROLOGII ONKOLOGICZENEJ

współpraca

 • Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
 • Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie

 

ZAKŁAD KARDIOCHIRURGII

 • Dr n. med. Krzysztof Milik

współpraca

 • Klinika Kardiochirurgii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kierownik: dr hab. n. med. Kazimierz Widenka, prof. UR

  

ZAKŁAD NEUROCHIRURGII

współpraca

 • Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

 

ZAKŁAD ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

 • Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela

 

współpraca

 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela

 

ZAKŁAD OKULISTYKI

 • Kierownik: dr n. med. Aneta Lewicka- Chomont
 • med. Magdalena Futyma -Ziaja

współpraca

 • Klinika Okulistyki, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

 

PRACOWNIA TRANSPLANTOLOGII

 

ZAKŁAD UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I PODSTAW PROFESJONALIZMU

 

KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH

 

PRACOWNIA BADAŃ KLINICZNYCH