Kierunek Lekarski UR Rzeszów

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ UR

1. KATEDRA NAUKOWYCH PODSTAW MEDYCYNY

1.1. Zakład biologii molekularnej
1.2. Zakład biochemii i chemii ogólnej
1.3. Zakład fizjologii i patofizjologii
1.4. Zakład informatyki i biostatystyki

2. KATEDRA NAUK PRZEDKLINICZNYCH
2.1. Zakład genetyki ogólnej
2.2. Zakład genetyki klinicznej
– współpraca:
Poradnia Genetyki ZOZ nr 1 w Rzeszowie

2.3. Zakład immunologii człowieka
2.4. Pracownia biologii komórek macierzystych
2.5. Zakład farmakologii doświadczalnej i klinicznej
2.6. Zakład toksykologii
– współpraca:
Pracownia Toksykologii Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

3. KATEDRA MIKROBIOLOGII
3.1. Zakład Mikrobiologii Ogólnej
3.2. Zakład Mikrobiologii Klinicznej
– współpraca:
Kliniczny Zakład Mikrobiologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie

4. KATEDRA NAUK BEHAWIORALNYCH I SPOŁECZNYCH
4.1. Pracownia socjologii medycyny
4.2. Zakład psychologii lekarskiej
4.3. Pracownia etyki lekarskiej i bioetyki
4.4. Zakład historii medycyny
4.5. Zakład umiejętności społecznych i podstaw profesjonalizmu
4.6. Kolegium języków obcych

5. KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GERIATRII I MEDYCYNY RODZINNEJ
– współpraca:
Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Klinika Hematologii wraz z Pracownią Profilaktyki Chorób Nowotworowych i Propedeutyki Chorób Rzadkich Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Klinika Nefrologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Klinika Reumatologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kliniczny Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie
Klinika Gastroenterologii i Centralna Pracownia Endoskopii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Klinika Pulmonologii i Chemioterapii, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Klinika Pulmonologii i Chorób Alergicznych Układu Oddechowego, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
Centralna Pracownia Endoskopowa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Kliniczny Oddział Geriatryczny, Centrum Medyczne w Łańcucie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sokrates z siedzibą w Rzeszowie

6. KATEDRA PEDIATRII
– współpraca:
I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie
II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Klinika Neurologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie
Klinika Onkohematologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie z pracownią badań nowotworów wieku dziecięcego.
Kliniczny Oddział Pediatrii i Pulmonologii, Szpital Miejski im. Jana Pawła II
w Rzeszowie
Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 im. Chopina w Rzeszowie
Klinika Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

7. ZAKŁAD ONKOLOGII KLINICZNEJ
– współpraca:
Klinika Onkologii Klinicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Klinika Radioterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Kliniczny Oddział Chemioterapii Dziennej Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Klinika Ginekologii Onkologicznej Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Kliniczny Zakład Radioterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Kliniczny Zakład Brachyterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Kliniczny Zakład Fizyki Medycznej Podkarpackiego Centrum Onkologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

8. ZAKŁAD DERMATOLOGII
– współpraca:
Klinika Dermatologii Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

9. ZAKŁAD NEUROLOGII
– współpraca:
Klinika Neurologii z Poddziałem Leczenia Udaru Mózgu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego
nr 2 w Rzeszowie
Klinika Neurologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

10. ZAKŁAD PSYCHIATRII
– współpraca:
Kliniczny Oddział Psychiatryczny Dzienny Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie
Klinika Psychiatrii Ogólnej Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im F. Chopina w Rzeszowie
Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Centrum Medyczne sp .z o.o. Łańcut

11. ZAKŁAD CHORÓB ZAKAŹNYCH
– współpraca:
Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z pododdziałem Hepatologicznym, Centrum Medyczne
w Łańcucie

12. ZAKŁAD REHABILITACJI
– współpraca:
Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla dzieci i Młodzieży im. Św Jana Pawła II

13. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
– współpraca:
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie

14. ZAKŁAD ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
– współpraca:
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie
Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

15. KATEDRA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
– współpraca:
Klinika Ginekologii i Położnictwa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Klinika Ginekologii i Położnictwa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie
Kliniczny Oddział Ginekologii i Położnictwa, Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie

16. ZAKŁAD CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
– współpraca:
Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie
Klinika Chirurgii Ogólnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie

17. ZAKŁAD CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ
– współpraca:
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej wraz z Blokiem Operacyjnym, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

18. ZAKŁAD CHIRURGII DZIECIĘCEJ
– współpraca:
Klinika Chirurgii Dziecięcej z pododdziałem Urologii Dziecięcej Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

19. ZAKŁAD UROLOGII I UROLOGII ONKOLOGICZNEJ
– współpraca:
Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina
w Rzeszowie
Kliniczny Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie

20. ZAKŁAD KARDIOCHIRURGII
– współpraca:
Klinika Kardiochirurgii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

21. ZAKŁAD NEUROCHIRURGII
– współpraca:
Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

22. ZAKŁAD ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII
– współpraca:
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

23. ZAKŁAD CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ
Klinika Chirurgii Szczękowo -Twarzowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

24. ZAKŁAD OTOLARYNGOLOGII
– współpraca:
Klinika Otorynolaryngologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

25. ZAKŁAD OKULISTYKI
– współpraca:
Klinika Okulistyki, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

26. ZAKŁAD MEDYCYNY RATUNKOWEJ
– współpraca:
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie

27. ZAKŁAD RADIOLOGII, DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ I MEDYCYNY NUKLEARNEJ
– współpraca:
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowe, Kliniczny Szpital Wojewódzki
nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Zakład Medycyny Nuklearnej, Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

28. PRACOWNIA TRANSPLANTOLOGII

29. ZAKŁAD HIGIENY I EPIDEMIOLOGII