Studenci I-go roku kierunku lekarskiego English Division z wizytą w Firmie SoftSystem w Rzeszowie | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Studenci I-go roku kierunku lekarskiego English Division z wizytą w Firmie SoftSystem w Rzeszowie

Studenci I-go roku kierunku lekarskiego English Division zostali zaproszeni na wykład dr. Justyny Surówki oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Michała Madery, w firmie SoftSystem w Rzeszowie. W ramach tej wizyty studenci mieli okazję zapoznać się z głównymi obszarami działalności firmy, które polegają na produkcji systemów informatycznych do obsługi laboratoriów medycznych w zakresie genetyki, farmakologii i radiologii.

 

First year students from the English Division of Medicine were invited to a lecture given by Dr. Justyna Surówka and the Director of Research and Development, Michał Madera, at the medical software company SoftSystem in Rzeszów. As part of their visit, students had the opportunity to familiarize themselves with the main areas of the company’s operations which consists of the production of genetic, pharmacological and radiological software information systems for the operation of medical laboratories.