Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2018/2019 | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów