STYPENDIUM SOCJALNE – ogłoszenie! | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

STYPENDIUM SOCJALNE – ogłoszenie!

 


Ogłoszenie dla

Studentów Wydziału Medycznego

ubiegających się o stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z Aneksem nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
z dnia 1 maja 2018 r. (§ 28 ust. 1)

wypłaty stypendiów socjalnych i socjalnych
w zwiększonej wysokości będą realizowane
w kwietniu br. z wyrównaniem za miesiąc marzec
.

Termin składania podań o stypendium socjalne mija 5 marca 2019 r.