Ubezpieczenie NNW | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

Ubezpieczenie NNW


UBEZPIECZENIE NNW

Studenci zainteresowani ubezpieczeniem

od następstw nieszczęśliwych wypadków

w roku akademickim 2018/2019, proszeni są zgłaszanie się do Dziekanatu Wydz. Medycznego al. Kopisto 2a (pok. 17)

poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 13.00

Termin przyjmowania wpłat został wydłużony

do 14 grudnia 2018 roku

                Składka ubezpieczenia wynosi – 39 zł.