Dyrekcja IMDiK

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

Prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał – Kolarz


 

Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej ds. organizacyjno-administracyjnych

Dr n. biol. Dorota Bądziul


 

Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej ds. dydaktycznych
i studenckich

Dr n. farm. Rafał Podgórski


 

Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej ds. współpracy
z zagranicą

Dr hab. n. med. Dorota Bartusik-Aebisher