Zaproszenie do udziału w Projekcie | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

Zaproszenie do udziału w Projekcie

Władze Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszają studentów I i II roku do udziału w projekcie, który zainicjuje długofalową działalność naszej uczeni i firmy Sanofi na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Podkarpacia.

W dniu 7 marca 2017 r., miało miejsce podpisanie listu intencyjnego potwierdzającego oficjalnie chęć współpracy naszej uczelni z firmą Sanofi, spółką europejskiego koncernu farmaceutycznego, zaangażowanego w odkrywanie, produkcję i dystrybucję m.in. leków innowacyjnych, generycznych, szczepionek oraz dermokosmetyków, posiadającego Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków w Rzeszowie.

Współpraca z Sanofi miała miejsce już wcześniej i obejmowała m.in.: program praktyk dla studentów naszej uczelni w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie. W tym roku studenci 4 i 5 roku będą mogli aplikować o udział w programie płatnych staży „Student on-board” w biurze firmy w Warszawie.

Dziś zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej, ciekawej inicjatywie. Jej pierwszym etapem będzie badanie ankietowe, przygotowane przez firmę Sanofi i realizowane we współpracy z naszą uczelnią. Badanie dotyczy wybranych chorób metabolicznych: cukrzycy, hipercholesterolemii, chorób rzadkich (ankieta zawiera 49 pytań zamkniętych).

Badanie jest anonimowe, niemniej jednak zachęcamy wszystkich studentów, którzy wypełnią ankiety, do wpisywania swoich nazwisk na listę znajdującą się na parterze w pomieszczeniu portierni w budynku G4 PMCBI.  Zagwarantuje to Państwu udział w dalszej części projektu.

Ankiety są dostępne do wypełnienia w formie on line na stronie

https://www.interankiety.pl/i/kwrPa6BV

Po przeprowadzeniu ww. badania powstanie raport podsumowujący, który będzie elementem debaty zaplanowanej przez Sanofi w Rzeszowie pod koniec października br.

W następnym etapie ww. projektu studenci, którzy wypełnią ankiety i wpiszą swoje nazwiska na wspomnianą powyżej listę, zostaną zaproszeni do udziału w wykładach na temat wybranych chorób metabolicznych. Spośród uczestników wykładów zostaną wyłonione osoby, które otrzymają możliwość współpracy z firmą Sanofi w ramach programów i akcji społecznych mających na celu na edukację i profilaktykę zdrowotną mieszkańców Podkarpacia.

Wierzę, że proponowany projekt będzie stanowił istotny element kształtowania u Państwa postaw pro-społecznych i umiejętności edukacyjnych.

Ankiety można wypełniać do dnia 31 maja br.

Serdecznie zachęcam do udziału w projekcie.